Subsidiedeadlines & Fondsen

Hieronder staat een overzicht van subsidiedeadlines en fondsen op het gebied van kunst en cultuur, maatschappij, zorg en welzijn, media, bedrijven en ondernemers en o.a. energie en duurzaamheid. Het overzicht is niet compleet en deadlines en subsidieregelingen kunnen veranderen. Aan deze website voeg ik constant nieuwe fondsen en nieuwe deadlines toe. 

laatste update 28-11-2018 - Hartelijke Groet - Doeko Pinxt

Specifieke deadlines

14 december 2018 (in 2019 gaat deze regeling weer open)
Fonds voor Cultuurparticipatie / Urban Arts talent
Het talent kan zich zo als maker ontwikkelen, door onder begeleiding van professionals één of meerdere eindproducten te realiseren.

https://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/urban-arts-talent-2018-2020.html

 9 januari 2019
Nederlands Fonds voor de podiumkunsten / Productiesubsidie
Subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen.
https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/productiesubsidie/

16 januari 2019
Nederlands Fonds voor de podiumkunsten / subsidie nieuwe makers
Subsidie voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals.
https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/projectsubsidies/subsidie_nieuwe_makers/

18 januari 2019
BNG Cultuurfonds
Voor regionale cultuurprojecten in 2019 waarbij bij voorkeur minimaal één overheid als subsidie aangeeft.
https://www.bngbank.nl/cultuurfonds/aanvraagprocedure

23 januari 2019
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Vormgeving
Voor projecten en programma’s rondom vormgeving.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_vormgeving/

6 februari 2019
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Architectuur
Voor projecten en programma’s rondom architectuur.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_architectuur/

6 februari 2019
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Digitale Cultuur
Voor projecten en programma’s rondom digitale cultuur.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_digitale_cultuur/

6 februari 2019
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Festivals
Voor festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_festivals/

1 maart 2019
Gemeente Arnhem
Deadline voor festivals, programma’s producties en evenementen. 
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/subsidies_organisaties/Subsidies_kunst_en_cultuur/De_subsidieregeling_Producties_Evenementen_en_Festivals

6 maart 2019
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Talentontwikkeling
Een werkbeurs van 25.000 voor een nieuwe generatie uitzonderlijke ontwerpers en makers – werkzaam in architectuur, vormgeving of digitale cultuur.. http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_talentontwikkeling/

20 maart 2019
Nederlands Fonds voor de podiumkunsten / Productiesubsidie
Subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen.
https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/productiesubsidie/

27 maart 2019
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Vormgeving
Voor projecten en programma’s rondom vormgeving.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_vormgeving/

8 mei 2019
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Digitale Cultuur
Voor projecten en programma’s rondom digitale cultuur.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_digitale_cultuur/

8 mei 2019
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Architectuur
Voor projecten en programma’s rondom architectuur.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_architectuur/

15 mei 2019
Nederlands Fonds voor de podiumkunsten / Productiesubsidie
Subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen.
https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/productiesubsidie/

5 juni 2019
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Vormgeving
Voor projecten en programma’s rondom vormgeving.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_vormgeving/

5 juni 2019
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Festivals
Voor festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_festivals/

7 augustus 2019
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Architectuur
Voor projecten en programma’s rondom architectuur.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_architectuur/

7 augustus 2019
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Digitale Cultuur
Voor projecten en programma’s rondom digitale cultuur.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_digitale_cultuur/

14 augustus 2019
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Vormgeving
Voor projecten en programma’s rondom vormgeving.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_vormgeving/

21 augustus 2019
Nederlands Fonds voor de podiumkunsten / subsidie nieuwe makers
Subsidie voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals.
https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/projectsubsidies/subsidie_nieuwe_makers/

4 september 2019
Nederlands Fonds voor de podiumkunsten / Productiesubsidie
Subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen.
https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/productiesubsidie/

4 september 2019
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Festivals
Voor festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_festivals/

18 september 2019
Nederlands Fonds voor de podiumkunsten / SKIP subsidie kleinschalige incidentele programmering
Subsidies voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van voorstellingen en concerten hebben als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen.
https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/programmeringsregeling_voor_podia_en_festivals/subsidie_kleinschalige_en_incidentele_programmering_skip/

1 oktober 2019
Gemeente Arnhem
Deadline voor festivals, programma’s producties en evenementen. 
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/subsidies_organisaties/Subsidies_kunst_en_cultuur/De_subsidieregeling_Producties_Evenementen_en_Festivals

9 oktober 2019
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Digitale Cultuur
Voor projecten en programma’s rondom digitale cultuur.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_digitale_cultuur/

9 oktober 2019
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Activiteitenprogramma
Voor
éénjarige activiteitenprogramma’s die gezamenlijk bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_activiteitenprogrammas/

16 oktober 2019
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Architectuur
Voor projecten en programma’s rondom architectuur.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_architectuur/

16 oktober 2019
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Vormgeving
Voor projecten en programma’s rondom vormgeving.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_vormgeving/

20 november 2019
Nederlands Fonds voor de podiumkunsten / Productiesubsidie
Subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen.
https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/productiesubsidie/

Doorlopend aanvragen kunst & cultuur, geen vaste deadline

Fonds voor Cultuurparticipatie / Jij Maakt het Mee
Voor experimentele projecten (kunst & cultuur / erfgoed) die bijdragen aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd.
https://www.jijmaakthetmee.nl/

Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten / Programmering Festival Popmuziek
Subsidies voor het programmeren van popfestivals met Nederlandse bands.
https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/subsidie_programmering_festival_popmuziek/

Mondriaan Fonds / Talentontwikkeling Beeldende Kunst
Diverse regelingen gericht op talentontwikkeling binnen de beeldende kunst
https://www.mondriaanfonds.nl/talentontwikkeling/

Mondriaan Fonds / Projectinvestering
Regeling gericht op beeldende kunst projecten.
https://www.mondriaanfonds.nl/aanvraag/projectinvestering-instellingen/

Mondriaan Fonds / Experimenteerreglement kunstenaarshonoraria
Om de kunstenaar een redelijk loon uit te kunnen betalen
https://www.mondriaanfonds.nl/aanvraag/experimenteerreglement/

Fonds21 / Kunst en cultuur
Uiteenlopende kunst- en cultuurprojecten.
https://www.fonds21.nl/aanvragen

VSB Fonds / Kunst en Cultuur
Uiteenlopende kunst- en cultuurprojecten
https://www.vsbfonds.nl/kunst-cultuur

BankGiroLoterij Fonds van stichting DOEN
Programma voor kunst- en cultuurinitiatieven in Nederland
http://bankgiroloterijfonds.doen.nl/

Blockbustersfonds
Leningen of garantiebijdragen voor culturele publieksevenementen met een groot bereik.
http://www.blockbusterfonds.nl

Zabawas
Voor projecten gericht op cultuur, natuur, geneeskunde, sport of educatie.
https://www.zabawas.nl/

Brabant C Fonds
Investeringsfonds met vernieuwende financieringsmogelijkheden voor culturele projecten.
http://www.brabantc.nl/aanvraagprocedure/

Dioraphte
Projecten en activiteiten op het gebied van muziek, theater, film, dans, literatuur en beeldende kunst.
https://www.dioraphte.nl/

Prins Claus Fonds
Voor artistiek hoogwaardige initiatieven in voornamelijk Afrika, Azië, Oost-Europa, Latijns Amerika en het Caraïbisch gebied. Ook subsidies voor reiskosten van kunstenaars om internationaal te kunnen exposeren.
https://princeclausfund.org/apply

Mondriaan Fonds / bijdrage presentatie buitenland
Voor subsidies die het mogelijk maken om in het buitenland te exposeren (o.a. reiskosten)
https://www.mondriaanfonds.nl/aanvraag/bijdrage-presentatie-buitenland/

Voucher Buitenland
Subsidie voor o.a. reiskosten en verblijf voor een presentatie in het buitenland op het gebied van digitale cultuur, vormgeving en architectuur.
https://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/voucherprocedure_presentaties_buitenland/

Stichting Lezen
Projecten gericht op leesbevordering.
https://www.lezen.nl/nl/ik-wil/een-projectaanvraag-indienen

Andere regelingen kunst & cultuur

Deadline, totdat het budget op is
Provincie Gelderland / Cultuur en erfgoedparticipatie
Voor activiteiten die op vernieuwende wijze bijdragen aan cultuur- of erfgoedparticipatie.
https://www.gelderland.nl/Cultuur-en-erfgoedparticipatie

Alle deadlines van het Film Fonds met diverse regelingen zowel voor makers als voor filmfestivals zijn hier te vinden: https://www.filmfonds.nl/nl/page/2546/deadlines-2017-2018

Alle deadlines voor subsidies op het gebied van letteren van Het Nederlands Letterenfonds zijn hier te vinden:
http://www.letterenfonds.nl/nl/subsidies

Alle deadlines van het Prins Bernhard Cultuurfonds landelijk voor projecten Beeldende kunst, muziek, theater, film, letteren, cultuur, erfgoed etc. zijn hier te vinden.
https://www.cultuurfonds.nl/inzendtermijnen

Europese Commissie / subsidiedeadlines (Creative Europe / Media programma)
Voor internationale samenwerkingsprojecten
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

European Cultural Foundation
Subsidie voor Europese samenwerkings- en onderzoeksprojecten en internationale reiskosten voor kunstenaars.
http://www.culturalfoundation.eu/grants-exchange/

Norma Fonds
Voor projecten waaraan met name professionele kunstenaars – artiesten deelnemen.
https://www.stichtingnorma.nl/overig/norma-fonds/

Diverse cultuureducatie subsidieaanvragen van het Fonds voor Cultuurparticipatie
Onder andere voor cultuureducatie, urban arts (vanaf 3 september), maar ook om bewoners te betrekken bij jouw podiumprogrammering (tot en met 2 november).
http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/

EUregio subsidie
Subsidie voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het gebied van onderwijs, maatschappij, cultuur, wonen en werk.
https://www.euregio.eu/nl/subsidies

Slecht Weer Fonds
Voor festivals die met slecht weer te maken hebben en daardoor inkomstenderving. Alleen voor festivals die gesubsidieerd worden door OCW of door een van de
rijkscultuurfondsen voor een periode van minimaal drie jaar.
https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/slecht_weer_fonds_/

Lokale overheden
De meeste lokale overheden groot en klein hebben hun eigen kunst- & cultuursubsidieregelingen voor artistieke projecten maar ook vaak voor amateurkunstorganisaties. In principe zou ik hier ruim 200 links kunnen toevoegen. Ik beperk mij even tot een aantal. Als je zelf zoekt op gemeente + cultuursubsidie kom je een heel eind.
Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, UtrechtLingewaard,   Lelystad,   Groningen en Amsterdam.

Provinciale overheden
Veel provincies hebben tal van subsidieregelingen zowel op het gebied van cultuur als voor zaken waar je wellicht nooit van hebt gehoord. Bij mij was bijvoorbeeld de subsidieregeling voor kwelderbeheer bij de provincie Groningen nieuw. De gezamenlijke provincies zijn goed voor meer dan 300 subsidieregelingen. Hieronder een lijst met links naar de subsidies van alle provincies in Nederland.
Zuid Holland, Noord Holland, Noord Brabant, Gelderland, Overijssel, Limburg, Flevoland, Groningen, Friesland, Drenthe, Utrecht en Zeeland

Kunst en cultuur leningen

Fonds Cultuur + Financiering
Voor leningen aan creatieven, kunstenaars en culturele organisaties tot €40.000 tegen lage rente of voor garantstelling boven de €40.000.
https://www.cultuur-ondernemen.nl/financieren

Borgstellingsfondsen ism Triodos Bank
Fondsen die borg staan voor leningen waardoor je eerder in aanmerking komt voor een lening.
https://www.triodos.nl/nl/zakelijk/lenen/meer-over-financieringspartners-borgstellingen/

Borgstellingsfonds Creatieve Industrie Arnhem
Voor leningen vanaf €50.000 ism met Triodos Bank.
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/subsidies_organisaties/Subsidies_kunst_en_cultuur/Fonds_borgstelling_creatieve_industrie

Fonds Kwadraat
Rentevrije leningen voor kunstenaar, fotografen en ontwerpers tot €8.000.
https://fondskwadraat.nl/

Crowfundingplatformen

Voor de Kunst
https://www.voordekunst.nl/

Kickstarter
Internationaal platform.
https://www.kickstarter.com/

CrowdAboutNow
Voor ondernemers, als investering voor de investeerder.
https://crowdaboutnow.nl/

The Dutch Deal
Voor ondernemers, als investering voor de investeerder.
https://www.thedutchdeal.nl/

CineCrowd
Specifiek voor filmprojecten.
https://cinecrowd.com/

Fondsen voor meer sociale- en maatschappelijke projecten

OranjeFonds
Projecten gericht op meedoen en ontmoeting.
www.oranjefonds.nl

KansFonds
Projecten gericht veelal op de deelname van kwetsbare groepen.
www.kansfonds.nl

Stichting DOEN
Sociale projecten o.a. gericht op een duurzame wereld.
www.doen.nl

Erasmus+
Europese subsidie o.a. voor jeugd- en jongerenwerk, internationale uitwisselingen maar ook onderwijsprojecten.
https://www.erasmusplus.nl/subsidiemogelijkheden

VSB Fonds
Projecten gericht op mens en maatschappij.
www.vsbfonds.nl

Fonds21
Projecten gericht op jongeren en maatschappij.
https://www.fonds21.nl/

Fonds Sluyterman van Loo
Projecten gericht op ouderen.
http://www.fondssluytermanvanloo.nl/

Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor
Projecten gericht op ouderen.
www.rcoak.nl

Ouderenfonds
Projecten gericht op ouderen.
https://www.ouderenfonds.nl/wat-doen/subsidie-aanvraag/

Triodos Foundation
Voor maatschappelijke projecten.
https://www.triodosfoundation.nl/doe-een-aanvraag

Projecten gericht op kinderen en jongeren (ook kunstprojecten).
https://www.janivostichting.nl/

Stichting Kinderpostzegels
Projecten voor kwetsbare kinderen.
https://www.kinderpostzegels.nl/subsidie-aanvragen/

Jantje Beton
Subsidie voor speelplekken voor kinderen.
https://jantjebeton.nl/ik-wil-spelen/geld-om-te-spelen

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
Initiatieven voor kinderen en jongeren met een handicap.
https://www.nsgk.nl/doe-een-aanvraag/

Fonds Gehandicaptensport
Om mensen met een handicap aan sport deel te laten nemen.
https://www.fondsgehandicaptensport.nl/subsidie-aanvragen/

Alert Fonds
Voor kleinschalige progressieve projecten opgezet door jongeren tussen de 15 en 32 jaar.
https://alertfonds.nl/aanvraag-indienen/

Het X-Y Actiefonds
Voor activistische projecten over de hele wereld.
https://hetactiefonds.nl/

Europees Sociaal Fonds
subsidies gericht op het bevorderen van werkgelegenheid
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/e/esf-2014-2020-algemene-informatie-europees-sociaal-fonds

Citizen programma
Europese subsidie voor internationale samenwerkingsprojecten gericht op actief burgerschap.
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en

Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds)
Voor onder andere projecten over vrede en bevrijding.
https://www.vfonds.nl/aanvragen/

Media

Stimuleringsfonds voor de journalistiek
Diverse subsidies gericht op onderzoeksjournalistiek.
https://www.svdj.nl/subsidie/

Fonds Bijzondere Journalistieke projecten
Subsidies voor diverse journalistieke projecten.
https://fondsbjp.nl/subsidies/soorten/

Stichting Democratie en Media
Projecten gericht op een onafhankelijke, kritische journalistiek.
https://www.stdem.org/

Postcode Loterij Fonds
Voor journalistieke projecten in ontwikkelingslanden en landen in transitie.
https://www.freepressunlimited.org/nl/projecten/postcode-loterij-fonds-voor-journalisten

Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (Co-bo Fonds)
Voor film, speelfilms, uitzending podiumkunsten, documentaire. Alleen een Nederlandse landelijke publieke omroep kan een aanvraag doen.
https://www.cobofonds.nl/bijdragen/

Lira Fonds
Projecten waarbij professionele dichters, schrijvers, vertalers en bewerkers betrokken zijn.
https://www.lira.nl/Lira-Fonds

Leids Mediafonds
Gericht op onderzoeksjournalistiek in Leiden (deadline 1 oktober 2018 en 1 april 2019)
https://www.leidsmediafonds.nl/

Stichting Luis in de Pels
Gericht op onderzoeksjournalistiek in Den Haag
https://stichtingluisindepels.nl/

Mediafonds provincie Groningen
Gericht op onderzoeksjournalistiek in de provincie Groningen (deadlines jaarlijks 1 april en 1 oktober)
https://www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/cultuur/mediafonds/

Subsidies voor bedrijven en ondernemers

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Meer dan 100 subsidies voor ondernemers op tal van gebieden ( energie, landbouw, transport, leren, innovatie, natuur)
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen

Ik Ga Starten
Overzicht van subsidies – maatregelen voor startende ondernemers.
https://www.ikgastarten.nl/financien/subsidies/9-subsidies-en-regelingen-voor-startende-ondernemers

Ondernemersfondsen
Veel steden hebben hun eigen ondernemersfonds gericht op projecten die de economie versterken. De onderstaande plaatsen hebben in ieder geval een  ondernemersfonds.  Leeuwarden, Groningen, Zwolle, Eindhoven
Arnhem, Nijmegen en Utrecht. Door zelf te zoeken op ondernemersfonds en jouw stad kom je ongetwijfeld een fonds tegen.

Duurzaamheid en milieu

Energie subsidiewijzer
Hier kun je kijken voor welke subsidies je in aanmerking kan komen.
https://www.energiesubsidiewijzer.nl/

Energiebespaarlening
Lening tot maximaal €50.000 tegen lage rente om je huis te verduurzamen.
https://www.energiebespaarlening.nl/

Lokale en regionale overheden
In de regel hebben zowel lokale overheden als provinciale overheden tal van subsidies op het gebied van duurzaamheid. De ene gemeente heeft eigen regelingen en de ander verwijst je eerder naar landelijke regelingen. Het beste kun je even op de gemeentewebsite kijken onder subsidies. De subsidies van de diverse provincies zijn hier te vinden. Zuid Holland, Noord Holland, Noord Brabant, Gelderland, Overijssel, Limburg, Flevoland, Groningen, Friesland, Drenthe, Utrecht en Zeeland.