Subsidiedeadlines

Hieronder staan een aantal subsidiedeadlines voor kunst- en cultuurprojecten voor 2018 en over een tijdje ook voor 2019. De lijst is niet compleet en deadlines en subsidieregelingen kunnen veranderen.

laatste update 16-08-2018 - Hartelijke Groet - Doeko Pinxt

Deadline, totdat het budget op is
Provincie Gelderland / Cultuur en erfgoedparticipatie
Voor activiteiten die op vernieuwende wijze bijdragen aan cultuur- of erfgoedparticipatie.
https://www.gelderland.nl/Cultuur-en-erfgoedparticipatie

Doorlopend aanvragen, geen vaste deadline
Fonds voor Cultuurparticipatie / Jij Maakt het Mee
Voor experimentele projecten (kunst & cultuur / erfgoed) die bijdragen aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd.
https://www.jijmaakthetmee.nl/

Diverse cultuureducatie subsidieaanvragen van het Fonds voor Cultuurparticipatie
Onder andere voor cultuureducatie, urban arts (vanaf 3 september), maar ook om bewoners te betrekken bij jouw podiumprogrammering (tot en met 2 november).
http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/

Doorlopend aanvragen, geen vaste deadline
Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten / Programmering Festival Popmuziek
Subsidies voor het programmeren van popfestivals met Nederlandse bands.
https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/subsidie_programmering_festival_popmuziek/

Doorlopend aanvragen, geen vaste deadline
Mondriaan Fonds / Talentontwikkeling Beeldende Kunst
Diverse regelingen gericht op talentontwikkeling binnen de beeldende kunst
https://www.mondriaanfonds.nl/talentontwikkeling/

Doorlopend aanvragen, geen vaste deadline
Mondriaan Fonds / Projectinvestering
Regeling gericht op beeldende kunst projecten.
https://www.mondriaanfonds.nl/aanvraag/projectinvestering-instellingen/

Doorlopend aanvragen, geen vaste deadline
Fonds21 / Kunst en cultuur
Uiteenlopende kunst- en cultuurprojecten.
https://www.fonds21.nl/aanvragen

Doorlopend aanvragen, geen vaste deadline
VSB Fonds / Kunst en Cultuur
Uiteenlopende kunst- en cultuurprojecten
https://www.vsbfonds.nl/kunst-cultuur

Doorlopend aanvragen, geen vaste deadline
BankGiroLoterij Fonds van stichting DOEN
Programma voor kunst- en cultuurinitiatieven in Nederland
http://bankgiroloterijfonds.doen.nl/

Alle deadlines van het Film Fonds met diverse regelingen zowel voor makers als voor filmfestivals zijn hier te vinden: https://www.filmfonds.nl/nl/page/2546/deadlines-2017-2018

Alle deadlines van het Prins Bernhard Cultuurfonds landelijk voor projecten beeldende kunst, muziek, theater, film, letteren, cultuur, erfgoed etc. zijn hier te vinden.
https://www.cultuurfonds.nl/inzendtermijnen

29 augustus
Nederlands Fonds voor de podiumkunsten / Productiesubsidie
Subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen.
https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/productiesubsidie/

29 augustus
Nederlands Fonds voor de podiumkunsten / Talentontwikkeling
Subsidie voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals.
https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/subsidie_nieuwe_makers/

12 september
Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten / Programmering festival
Een programmeringssubsidie festival is een bijdrage voor de programmering van een kwalitatief hoogwaardig aanbod van voorstellingen en concerten.
https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/subsidie_programmering_festival/

1 oktober
Gemeente Arnhem
Deadline voor festivals, programma’s producties en evenementen. 
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/subsidies_organisaties/Subsidies_kunst_en_cultuur/De_subsidieregeling_Producties_Evenementen_en_Festivals

3 september 2018 vanaf 09.00 uur tot 1 oktober 2018, 17.00 uur
Provincie Gelderland ,Artistieke producties en festivals groot en kleine subsidie
Subsidie voor culturele producties, festivals en dergelijke.
Grote subsidie tussen de €25.000 en €75.000
https://www.gelderland.nl/Cultuur-grote-artistieke-producties-en-festivals
Kleine subsidie tussen de €7.500 en €15.000
https://www.gelderland.nl/Cultuur-kleine-artistieke-producties-en-festivals

Overige subsidies, provincie Gelderland, zie https://www.gelderland.nl/Subsidies#tab_thema

10 oktober
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Internationalisering
Voor internationale projecten met Nederlandse makers op het gebied van vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_internationalisering/

10 oktober
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Vormgeving
Voor projecten en programma’s rondom vormgeving.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_vormgeving/

17 oktober
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Activiteitenprogramma’s
Voor activiteitenprogramma’s op het gebied van vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_activiteitenprogrammas/

17 oktober
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Digitale Cultuur
Voor projecten en programma’s rondom digitale cultuur.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_digitale_cultuur/

17 oktober
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Deelregeling Architectuur
Voor projecten en programma’s rondom architectuur.
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_architectuur/

21 november
Nederlands Fonds voor de podiumkunsten / Productiesubsidie
Subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen.
https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/productiesubsidie/